Mẫu giấy ủy quyền xử lý vi phạm giao thông

     

chủng loại giấy ủy quyền nộp phạt phạm luật giao thông, dìm lại xe, giấy tờ cà vẹt xe, bằng lái theo lao lý của pháp luật, được bố trí theo hướng dẫn cùng file word .doc đính kèm phía dưới.


*
Admin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

---------------------------------

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày ...... Mon .... Năm ........... Tại: ..........................

Bạn đang xem: Mẫu giấy ủy quyền xử lý vi phạm giao thông

Người ủy quyền:Ông/Bà : …………………Sinh năm : ………Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… vì chưng Cục cảnh sát …………………Nơi cư trú: …………………………………………………………………………

bạn quyền là tín đồ bị lập Biên bản vi phạm hành chính số: ………./BB-VPHC, quyển số: ….. Vị Công an ……….. Lập ngày …./…/20……..

Người được ủy quyền:Ông/Bà : …………………Sinh năm : ………Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… vị Cục cảnh sát …………………Nơi cư trú: …………………………………………………………………………

ngôn từ ủy quyền: tín đồ ủy quyền giao cho người được ủy quyền đại diện người ủy quyền liên hệ với Phòng công an giao thông - Trạm cảnh sát giao thông ....., tỉnh/thành phố ...., những cơ quan bao gồm thẩm quyền, các tổ chức, cá nhân có liên quan để: tham gia giải quyết vụ việc phạm luật hành thiết yếu nêu trên, nhận bản chính Giấy ghi nhận đăng ký kết xe, nhận lại xe, giấy tờ lái xe và các sách vở khác gồm liên quan, nộp phạt, lệ giá thành theo Biên phiên bản vi phạm hành chủ yếu nêu trên.

Phạm vi ủy quyền: Người được ủy quyền tất cả quyền thay mặt đại diện người ủy quyền thực hiện việc nộp hồ sơ, lập văn bản, ký tên vào các giấy tờ có tương quan đến ngôn từ được ủy quyền, nộp phí, lệ phí, nhận phiên bản chính Giấy ghi nhận đăng ký kết xe, dìm lại xe, giấy phép lái xe cùng các sách vở và giấy tờ khác có liên quan.

Xem thêm: Giải Pháp Nâng Cao Trình Độ Chuyên Môn Nghiệp Vụ, Tìm Kiếm Các

Thù lao ủy quyền: không tồn tại thù lao.

Thời hạn ủy quyền: ….. (….) tháng, kể từ thời điểm giấy ủy quyền này được công chứng.

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 2 Toán 10 Violet, Đề Thi Học Kì 2 Hoá 12 Mã 631

Giấy ủy quyền được lập thành 03 bản, fan ủy quyền giữ 02 bản, 01 bản lưu tại cơ quan công chứng.