Hai Điện Tích Điểm Q1=10^-8 Q2=-3.10^-8 Đặt Trong Không Khí Tại Hai Điểm A Và B Cách Nhau 8Cm

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

cho 2 điện tích điểm q1=10^-8C q2=3.10^-8C đặt cố định và thắt chặt tại AB trong không khí biện pháp nhau 30cm

a, xác định cường độ năng lượng điện trường vị từng điện tích gây ra tại điểm M là trung điểm của AB cùng cđđt tổng phù hợp tại M

b, tìm kiếm cđđt tổng phù hợp tại N làm sao cho NA= 40cm NB=10cm

MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH VỨI! CẢM ƯN NHIỀU NÀ!


*

Cho 2 điện tích q1=3x10^-8C q2= -4x10^-8C để tại 2 điểm A,B phương pháp nhau 8cm trong không khí. Khẳng định cường độ điện trường do 2 năng lượng điện tích q.1 và q.2 gây ra trên điểm E làm thế nào cho E nằm trê tuyến phố trung trực của AB biện pháp AB 3cm


*

Tại 2 điểm AB cách nhau 10cm trong không khí có đặt 2 năng lượng điện biết điện tích q1=+4.10^-8C giải pháp M 5cm với q2= -4.10^-8 C đặt M 15cm. Khẳng định cường độ điện trường tổng hợp vì 2 năng lượng điện tích gây ra tại M?


N q.1 q2 A E1 E2

Ta có:

(E_1=dfrac9.10^9.4.10^-8left(dfrac5100 ight)^2=144000left(v/m ight))

(E_2=dfrac9.10^9.4.10^-8left(dfrac15100 ight)^2=16000left(v/m ight))

(Rightarrow E=left|E_1-E_2 ight|=128000left(v/m ight))


Hai năng lượng điện điểm q 1 = q 2 = 6 . 10 - 6 C C đặt tại hai điểm A với B giải pháp nhau 18 centimet trong không khí. Xác minh véc tơ cường độ điện trường tổng hợp vì chưng hai năng lượng điện này gây nên tại điểm M nằm trên tuyến đường trung trực của đoạn trực tiếp AB và bí quyết trung điểm H của đoạn trực tiếp này một khoảng HM = 12 cm. Xác minh lực điện tổng hợp vày q 1 v à q 2 công dụng lên năng lượng điện q 3 = 5 . 10 - 8 C C để tại M.

Bạn đang xem: Hai điện tích điểm q1=10^-8 q2=-3.10^-8 đặt trong không khí tại hai điểm a và b cách nhau 8cm


Các năng lượng điện q 1 v à q 2 tạo ra tại M các véc tơ cường độ điện ngôi trường E 1 → với E 2 → bao gồm phương chiều như hình vẽ:

Có độ lớn: E 1 = E 2 = k | q 1 | A M 2 = 9.10 9 .6.10 − 6 0 , 15 2 = 24 . 10 5  (V/m).

Có phương chiều như hình vẽ, có độ lớn:

= 2 E 1 . H M A M = 2 . 24 . 10 5 . 12 15 = 38 , 4 . 10 5  (V/m).

F → = q 3 . E → ; vị q 3 > 0 yêu cầu F →  cùng phương ngược hướng với E →  và bao gồm độ lớn:

F = q 3 . E = 5 . 10 - 8 . 38 , 4 . 10 5 = 0 , 192 ( N )

 


Tại nhì điểm A, B cách nhau 30 centimet trong chân không có đặt hai năng lượng điện điểm q 1 = 10 - 8 C  và q 2 = - 4 . 10 - 8 C .  Gọi E → , E 1 →  lần lượt là độ mạnh điện ngôi trường tổng hợp và cường độ năng lượng điện trường vày điện tích q 1  gây ra tại M, biết E → = 2 E → 1 . Xác xác định trí điểm M.

A. Điểm M nằm trong AB, bên trong AB và phương pháp A đoạn 10 cm

B. Điểm M nằm trong AB, nằm xung quanh AB và bí quyết A đoạn 30 cm

C. Điểm M nằm trong AB, nằm trong AB và cách A đoạn đôi mươi cm


Cho hai năng lượng điện tích q1 = 3.10-6C và q2 = -5.10-6C đặt tại A và B bí quyết nhau 60cm. M là trung điểm của AB.

Xem thêm: Top 5 nguồn lấy giày thể thao giá sỉ với giá rẻ cực sốc

a. Xác định cường độ điện trường do q1 gây ra trên M ?

b. Khẳng định cường độ điện trường tổng hợp tại M?

c. Nếu đặt tại M năng lượng điện tích quận 3 = 2.10-6C, xác minh lực điện tác dụng lên q3


Tại nhị điểm A và B cách nhau 10 cm trong không khí có đặt hai năng lượng điện q 1 = − q 2 = 6.10 − 6 C . Xác định cường độ năng lượng điện trường bởi vì hai điện tích đặc điểm này gây ra trên điểm C, biết AC = BC = 12 cm. Tính lực năng lượng điện trường tác dụng lên năng lượng điện q 3 = − 3.10 − 8 C đặt ở C.

A. 0,094 N.

B. 0,1 N.

C. 0,25 N.

D. 0,125 N.


*

Trong đó E 1 C v à E 2 C thứu tự là cường độ điện ngôi trường do các điện tích trữ q 1 v à q 2 khiến ta tại C. Ta có:

Từ mẫu vẽ ta có:


Tại hai điểm A và B biện pháp nhau 10 centimet trong ko khí có đặt hai năng lượng điện q 1 = - q 2 = 6 . 10 - 6 C . Xác minh cường độ điện trường do hai điện tích đặc điểm này gây ra trên điểm C, biết AC = BC = 12 cm. Tính lực điện trường tác dụng lên năng lượng điện q 3 = - 3 . 10 - 8 C để ở C


Hai năng lượng điện điểm q 1 = - q 2 = 8 . 10 6 C đặt ở hai điểm A và B giải pháp nhau đôi mươi cm trong ko khí. Khẳng định véc tơ cường độ điện trường tổng hợp bởi vì hai năng lượng điện này gây nên tại C; biết AC = BC = 25 cm. Khẳng định lực năng lượng điện tổng hợp vị q 1 v à q 2 tính năng lên năng lượng điện q 3 = - 5 . 10 - 8 C để tại C.

Xem thêm: Cách Làm Matcha Socola Truffle Matcha Trà Xanh Nhân Dâu Tây Cho NgàY Valentine


*

Có độ lớn: E 1 = E 2 = k | q 1 | A C 2 = 9.10 9 .8.10 − 6 0 , 25 2 = 11 , 52 . 10 5  (V/m);

Có phương chiều như hình vẽ, bao gồm độ lớn:


Tại hai điểm A và B cách nhau 10 cm trong ko khí có đặt hai năng lượng điện q 1 = - q 2 = 6 . 10 - 6 C . Xác định cường độ điện trường bởi vì hai năng lượng điện này gây nên tại điểm C biết AC = BC = 12 cm. Tính lực điện trường công dụng lên điện tích q 3 = - 3 . 10 - 8 C đặt tại C.