Giá trị tích số ion của nước phụ thuộc vào

     

- Nước là môi trường thiên nhiên trung tính, nên môi trường thiên nhiên trung tính là môi trường trong đó

= = 10-7

3. Ý nghĩa tích số ion của nước

- môi trường xung quanh trung tính có : = ;

- môi trường thiên nhiên axit có : > ;

- môi trường thiên nhiên bazơ gồm : –> ;

II. Khái niệm về axit. Chất chỉ thị axit - bazơ

1. Khái niệm về pH

Như đã thấy làm việc trên, phụ thuộc vào nồng độ H+ trong hỗn hợp nước rất có thể đánh giá chỉ được độ axit với độ kiềm của dung dịch. Tuy nhiên dung dịch hay được dùng có độ đậm đặc H+ nhỏ, nhằm tránh ghi mật độ H+ với số nón âm, người ta cần sử dụng pH cùng với quy mong như sau:

= 1,0.10−pH(∗)M. Nếu như = 1,0.10−aM thì pH = a.

Bạn đang xem: Giá trị tích số ion của nước phụ thuộc vào

Thí dụ: = 1,0.10−1M ⇒ pH = 1,00: môi trường thiên nhiên axit.

= 1,0.10−7M ⇒ pH = 7,00: môi trường xung quanh trung tính.

= 1,0.10−11M ⇒ pH = 11,00; môi trường kiềm.

Thang pH thường dùng có quý hiếm 1 mang đến 14.

Giá trị pH có chân thành và ý nghĩa to to trong thực tế. Chẳng hạn, pH của máu tín đồ và rượu cồn vật có mức giá trị gần như không đổi. Thực vật có thể sinh trưởng thông thường chỉ khi giá trị pH của hỗn hợp trong đất ở vào khoảng xác định đặc trưng cho mỗi loại cây. Vận tốc ăn mòn sắt kẽm kim loại trong nước tự nhiên nhờ vào rất các vào pH của nước mà kim loại tiếp xúc.

2. Chất chỉ thị axit - bazơ

Chất chỉ thị axit - bazơ là chất bao gồm màu biến hóa phụ ở trong vào quý hiếm pH của dung dịch. Thí dụ, màu sắc của nhì chất chỉ thị axit bazơ là quỳ cùng phenolphtalein trong các khoảng pH khác nhau

*

III. Một số dạng bài tập điển hình

1. Dạng 1​: định hướng về sự điện li của nước với pH

* Một số xem xét cần nhớ:

- Nước là hóa học điện li rất yếu : H2​O ⇌ H+​ + OH-​ 

Tích số ion của nước: = =10-14 ​M (đo làm việc 25o​C)

Môi trường axit :

> tuyệt > 1,0.10–7​M => pH +​> –​> hay –7​M. => pH > 7

Môi trường trung tính :

= = 1,0.10–7​M. => pH = 7

* một vài ví dụ điển hình:

Ví dụ 1: Cho các muối sau đây : NaNO3​ ; K2​CO3​ ; CuSO4​ ; FeCl3​ ; AlCl3​ ; KCl. Những dung dịch có pH = 7 là :

A. NaNO3 ​; KCl.

B. K2​CO3​ ; CuSO4​ ; KCl.

C. CuSO4​ ; FeCl3​ ; AlCl3​.

D. NaNO3​ ; K2​CO3​ ; CuSO4​.

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

- dung dịch có môi trường xung quanh trung tính sẽ sở hữu được p H = 7

Mặt không giống muối có môi trường xung quanh trung tính là muối bột của KL mạnh mẽ và gốc axit mạnh

Đáp án A

Ví dụ 2: Trong số các dung dịch : Na2​CO3​, KCl, CH3​COONa, NH4​Cl, NaHSO4​, C6​H5​ONa, các dung dịch gồm pH > 7 là :

A. Na2​CO3​, NH4​Cl, KCl.

B. Na2​CO3​, C6​H5​ONa, CH3​COONa.

C. NH4​Cl, CH3​COONa, NaHSO4​.

D. KCl, C6​H5​ONa, CH3​COONa.

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

Dung dịch có phường H to hơn 7 là dung dịch khi thủy phân trong nước cho môi trường xung quanh bazo. Còn mặt khác muối có môi trường bazo là muối hạt của KL bạo phổi và gốc axit yếu.

A loại vị KCl có môi trường trung tính

C loại bởi vì NaHSO4​ có môi trường xung quanh axit

D loại vị KCl có môi trường thiên nhiên trung tính.

Đáp án B.

2. Dạng 2​: xác minh pH của axit, bazo mạnh

* Một số để ý cần nhớ:

- Tính số mol H+, OH- tất cả trong dung dịch

- mật độ H+, OH- tất cả trong dung dịch => pH

* một trong những ví dụ điển hình:

Ví dụ 1: Trộn 10g dung dịch HCl 7,3% với 20g dung dịch H2​SO4​ 4,9% rồi thêm nước để được 100ml dung dịch A. Tính pH của dung dịch A.

Xem thêm: Kế Hoạch Xây Dựng Trường Học Thân Thiện, Học Sinh Tích Cực, Xây Dựng Trường Học Thân Thiện, Học Sinh Tích Cực

Hướng dẫn giải chi tiết:

mHCl = 10.7,3% = 0,73 gam

=> nHCl = 0,73 : 36,5 = 0,02 mol

mH2​SO4​ = 20.4,9% = 0,98 gam

=> nH2​SO4​ = 0,98 : 98 = 0,01 mol

Ta gồm phương trình năng lượng điện li như sau:

HCl → H+​  + Cl-​

0,02 0,02

H2​SO4​ → 2H+​ + SO4​2-​

0,01 0,02

=> nH+ = 0,02 + 0,02 = 0,04 (mol)

V dung dịch sau khi pha trộn là 100ml = 0,1 lít

=> = 0,04 : 0,1 = 0,4M

=> pH = -log = 0,4

3. Thắc mắc bài tập áp dụng liên quan 

Câu 1. Tích số ion của nước sẽ tăng lên khi tăng

A. Áp suất

B. Nhiệt độ.

C. Mật độ ion hiđro.

D. Mật độ ion hiđroxit

Câu 2. Trong dung dịch HCl 0,001M ngơi nghỉ 25oC, tích số ion của nước là:

A. > 1,0.10-14.

B. = 1,0.10-14.

C. -14.

D. = 10.10-14.

Câu 3. Trong dung dịch HNO3 0,01M thì tích số ion của nước nghỉ ngơi nhiệt độ bất kỳ là:

A. =10-14

B. >10-14

C. -14

D. Tất cả đều sai

Giải thích: Ở 25oC tích số ion của H2O là 10-14 còn tùy ánh nắng mặt trời tích số ion của H2O sẽ nạm đổi.

Câu 4. Dung dịch nào tiếp sau đây có pH = 7

A. NH4NO3.

B. CH3COONa.

C. C6H5ONa.

D. KClO3.

Câu 5: bao gồm 250 ml dung dịch HCl 0,4M. Hỏi cần thêm bao nhiêu nước vào dung chất dịch này để được dung dịch có pH =1,00? biết rằng sự thay đổi thể tích khi xáo trộn là không đáng kể.

Để gồm pH = 1 thì độ đậm đặc HCl phải bằng 1.10−1 mol/l. Vậy yêu cầu pha loãng 4 lần dung dịch HCl 0,4 M, nghĩa là pha thêm 750 ml nước.

Câu 6: Chỉ sử dụng thuốc thử phenolphtalein, hãy trình bày cách phân biệt bố dung dịch thuộc nồng độ mol sau: KOH, HNO3 và H2SO4.

- nhỏ dại vài giọt hỗn hợp phenolphtalein vào cả cha dung dịch. Dung dịch nào gồm màu hồng là hỗn hợp KOH.

Xem thêm: Ý Nghĩa Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ, Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Là Gì

- Lấy các thể tích đều nhau của bố dung dịch : V ml hỗn hợp KOH và V ml của mỗi hỗn hợp axit. Phân phối hai dung dịch axit vài ba giọt dung dịch phenolphtalein. Đổ V ml hỗn hợp KOH vào cụ thể từng V ml dung dịch axit, sau đó thêm một ít dung dịch KOH nữa, nếu tất cả màu hồng thì dung dịch axit đó là HNO3 ngược lại nếu không có màu hồng là dung dịch H2SO4.