Cách viết kiểu chữ bong bóng

     

Tạo chữ sạn bong bóng đen / trắng

Công cố này khiến cho bạn tạo ra văn phiên bản là các chữ sạn bong bóng (hay chữ phía bên trong hình tròn) nền đen hoặc nền trắng. Chúng ta có thể copy các ký tự quan trọng đặc biệt này lên Facebook / Twitter / Instagram / Tiktok / Email,... Chúng ta cũng có thể sử dụng chữ bong bóng để triển khai nổi bật một lời chúc hoặc một bé số.

Ví dụ:

-