Cách viết biên bản làm việc

     

Mẫu biên phiên bản làm việc giữa nhị bên, với quý khách hàng mới tuyệt nhất năm 2022. Thiết lập về mẫu biên bản làm việc mới nhất, gợi ý lập biên bản làm việc giữa hai bên, với khách hàng chuẩn 2022.

Bạn đang xem: Cách viết biên bản làm việc


Công ty điều khoản Dương Gia xin gửi tới bạn mẫu mã biên bản làm bài toán giữa nhì bên, với quý khách mới nhất. Để được hỗ trợ tư vấn rõ hơn về biểu chủng loại này hoặc có bất cứ vấn đề lao lý gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi qua Hotline: 1900.6568 nhằm được tư vấn – hỗ trợ!

Biên phiên bản làm bài toán là văn bạn dạng không thể thiếu thốn trong cuộc họp, thao tác giữa hai bên đối tác hay người sử dụng của công ty. Biên phiên bản làm việc đánh dấu thời gian, vị trí và mọi nội dung được đề cập mang lại trong buổi thao tác giữa các bên.

*
*

Luật sư support soạn thảo mẫu biên bạn dạng làm vấn đề giữa phía hai bên với khách hàng, đối tác: 1900.6568

Sau đây công cụ Dương Gia sẽ cung cấp mẫu biên bản làm việc với khách hàng hàng, mẫu mã biên phiên bản làm việc phía hai bên và giải pháp lập biên bạn dạng làm việc chuẩn.

1. Biên phiên bản làm vấn đề với khách hàng:

Tải về biên phiên bản làm câu hỏi với khách hàng

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

————– Độc lập – tự do – Hạnh phúc

————————-

Số: ……./BB-LAMVIEC

  BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, vào lúc………..giờ………phút; ngày………….tháng………….năm……………………….

Tại……… Chúng tôi gồm:

1/……….Chức vụ:…………..Đơn vị…….

2/……….Chức vụ:…………..Đơn vị…….

Đã thao tác với:

1/Ông (bà):………….Năm sinh…………Quốc tịch…..

Nghề nghiệp……

Giấy CMND/Hộ chiếu số:…….Ngày cấp………Nơi cấp……

2/ Ông (bà):………..Năm sinh………..Quốc tịch……

Nghề nghiệp…….

Giấy CMND/Hộ chiếu số:……….Ngày cấp……..Nơi cấp……

Nội dung làm việc:

….

Xem thêm: Cách Đóng Giáp Lai Văn Bản Nhiều Trang, Cách Đóng Dấu Giáp Lai Nhiều Trang

Biên bản kết thúc vào…….giờ….. Phút; ngày………tháng……….năm……

Biên bạn dạng được lập thành……..bản; mỗi bạn dạng gồm……….tờ; tất cả nội dung và quý hiếm như nhau. Đã giao cho……….. 01 bản.

Sau khi hiểu biên bản, những người có mặt chấp nhận về nội dung biên bản và cùng ký kết vào biên bản.

Ý kiến bổ sung cập nhật khác (nếu có)

…….

NGƯỜI tham gia LÀM VIỆC  NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ chúng ta tên)

2. Biên bản làm việc giữa hai bên:

Tải về biên phiên bản làm việc giữa nhị bên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

***********

 BIÊN BẢN LÀM VIỆC

(Số: ……/2010/BBLV)

Hôm nay, vào tầm ….. Giờ …… phút, ngày …… tháng …… năm ……. , trên văn phòng công ty ……..

Chúng tôi gồm:

Đại diện : …

Mã số thuế : …

Hoặc: : …

BÊN B:

Đại diện: ……

NỘI DUNG LÀM VIỆC

Nội dung thao tác cụ thể

……..

Kết Luận:

……..

Buổi làm cho việc xong xuôi vào thời điểm ……….. Tiếng …….. Phút cùng ngày.

Biên phiên bản này tất cả 02 (hai) trang, được lập thành 02 phiên bản có quý giá như nhau.

Xem thêm: Kiểm Tra Đảng Viên Chấp Hành 2017

Biên phiên bản này đã được đọc lại đến mọi bạn tham gia họp làm việc cùng nghe và gật đầu đồng ý ký xác nhận.

(Đại điện các bên ký, ghi rõ chúng ta tên)

BÊN A BÊN B

3. Cách thao tác làm việc biên bản chuẩn:

a) trong biên phiên bản phải có những yếu tố cơ phiên bản sau: