CÁCH TRANG TRÍ TRANG BÌA WORD

     

Vâng, sau khi soạn xong hết một mớ tài liệu, cho lúc in ra thì mới có thể thấy thiếu thiếu cái nào đấy chưa in ???

Thì ra là thiếu dòng trang bìa mặt ngoài. Chúng ta nào đang có tác dụng khóa luận, báo cáo hay tài liệu gì đó mà chưa chắc chắn làm trang bìa thì comment điểm danh đùa coi