Công Thức Tính Diện Tích Hình Vuông, Hình Chữ Nhật, Hình Tròn, Hình Tam Giác

     

Bạn đang xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và thiết lập ngay bạn dạng đầy đủ của tư liệu tại đây (43.43 KB, 6 trang )
Bạn đang xem: Công thức tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình tam giác

CÔNG THỨC TÍNH CHU VI – DIỆN TÍCH CÁC HÌNH HỌC• Hình vuông1. Tính chất : hình vuông vắn là hình tứ giác có 4 góc vuông, 4 cạnh dài bởi nhau.Cạnh kí hiệu là a.a2. Cách làm tính chu vi : muốn tính chu vi hình vuông ta đem số đo của một cạnhnhân cùng với 4.Công thức:P=a.43. Cách làm tính diện tích s : ao ước tính diện tích s hình vuông, ta rước số đo một cạnhnhân với chính nóCông thức:S=a.a• Hình chữ nhật1. Tính chất : Hình chữ nhật là hình tứ giác tất cả 4 góc vuông. Hai chiều lâu năm bằngnhau, hai phía rộng bởi nhau. Kí hiệu chiều lâu năm là a, chiều rộng là b.ab2. Tính chu vi : ước ao tính chu vi hình chữ nhật, ta rước số đo chiều dài cộng vớichiều rộng lớn (cùng đơn vị đo) rồi nhân cùng với 2.Công thức:P=(a+b).2- hy vọng tìm chiều dài, ta lấy chu vi phân tách 2 rồi trừ đi chiều rộngCông thức:a = P: 2 – b- mong mỏi tìm chiều rộng, ta rước chu vi phân tách 2 rồi trừ đi chiều dàiCông thức:b=P:2–a3. Tính diện tích s : mong mỏi tính diện tích hình chữ nhật, ta lấy số đo chiều dài nhân
với số đo chiều rộng lớn (cùng đơn vị đo)Công thức:S=a.b- mong tìm chiều nhiều năm ta lấy diện tích chia đến chiều rộngCông thức:a=S:b- mong mỏi tìm chiều rộng, ta lấy diện tích s chia cho chiều dàiCông thức:b=S:a• Hình bình hành1. đặc điểm : Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện và song song và bởi nhau.Kí hiệu: đáy là a, độ cao là hha2. Tính chu vi : Chu vi hình bình hành là tổng độ nhiều năm của 4 cạnh3. Tính diện tích : mong muốn tính diện tích s hình bình hành, ta rước dộ dài đáy nhân vớichiều cao (cùng đơn vị chức năng đo)Công thức:S=a.h- hy vọng tìm độ nhiều năm đáy, ta lấy diện tích s chia mang lại chiều caoCông thức:a=S:h- ý muốn tìm chiều cao, ta lấy diện tích s chia mang đến độ dài đáyCông thức:h=S:a•1.
-Hình thoiTính hóa học :Hình thoi có hai cặp canh đối diện song song và tứ cạnh bằng nhauHình thoi gồm hai đường chéo cánh vuông góc cùng nhau và cắt nhau tại trung điểm củamỗi đườngKí hiệu nhì đường chéo cánh là m và n2. Tính chu vi : mong tính chu vi hình thoi, ta rước số đo một cạnh nhân cùng với 43. Tính diện tích : muốn tính diện tích s hình thoi, ta rước tích độ dài hai tuyến đường chéochia mang đến 2m.nCông thức:S=2•1.-Hình thangTính chất :Hình thang có một cặp cạnh đối diện song songChiều cao là đoạn thẳng trung tâm hai đáy và vuông góc với nhì đáyKí hiệu : đáy bự là a, đáy bé dại là b, độ cao là hbha
2. Tính diện tích s : mong mỏi tính diện tích s hình thang, ta mang tổng độ nhiều năm hai lòng nhânvới chiều cao (cùng đơn vị chức năng đo) rồi chia cho 2(a + b) . HCông thức:S=2Hoặc : ý muốn tính diện tích hình thang, ta đem trung bình cùng hai lòng nhân với chiềucao(a + b)Công thức:S=.h2- Tính tổng hai đáy : Lấy diện tích nhân 2 rồi phân chia cho chiều caoCông thức:(a + b) = S . 2 : h- Trung bình cộng hai lòng : diện tích chia đến chiều cao(a + b)Công thức:=S:h2- Độ nhiều năm đáy phệ : Ta lấy diện tích s nhân 2, rồi chia cho độ cao rồi trừ đến độ dàiđáy béCông thức:a=S.2:h–b- Độ lâu năm đáy bé xíu : Ta lấy diện tích nhân với 2, phân chia cho độ cao rồi trừ đi độ dàiđáy lớnCông thức:b=S.2:h–a- Tính chiều cao : Lấy diện tích nhân 2 rồi phân chia cho tổng độ dài hai đáy


Xem thêm: Mẫu Câu Giao Tiếp Tiếng Nhật Cơ Bản Phần 1, Các Mẫu Câu Giao Tiếp Tiếng Nhật Cơ Bản

Công thức:h = S . 2 : (a + b)Hoặc: Tính chiều cao : Lấy diện tích s chia đến trung bình cùng của nhì đáy(a + b)Công thức:h=S:2•1.-Hình tam giácTính hóa học :Hình tam giác bao gồm 3 cạnh, ba góc, 3 đỉnhChiều cao là đoạn trực tiếp hạ từ bỏ đỉnh vuông góc với cạnh đối diệnKí hiệu đáy là a, chiều cao là hha2. Tính chu vi : Chu vi hình tam giác là tổng độ dài của 3 cạnh3. Tính diện tích s : hy vọng tính diện tích,ta đem độ nhiều năm đáy nhân với chiều cao (cùngđơn vị đo) rồi chia cho 2công thức:S=a.h:2- Tính cạnh đáy : Ta lấy diện tích s nhân với 2 rồi phân chia cho chiều caoCông thức:a=S.2:h
- Tính chiều cao : Ta lấy diện tích s nhân với 2 rồi phân chia cho cạnh đáyCông thức:h=S.2:a•1.-Hình trònTính chất :Hình tròn có tất cả các nửa đường kính bằng nhauĐường phủ bọc hình tròn gọi là con đường trònĐiểm chính giữa hình tròn là tâmĐoạn trực tiếp nối chổ chính giữa với một điểm trên hình tròn gọi là cung cấp kính. Kí hiệu là rĐoạn thẳng đi qua tâm nối nhị điểm của hình tròn trụ với nhau gọi là đường kính.Đường kính gấp 2 lần bán kính. Kí hiệu là drd2. Tính chu vi : ý muốn tính chu vi hình tròn trụ ta lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14Công thức:C = d . 3,14Hoặc : hy vọng tính chu vi hình tròn ta lấy nửa đường kính nhân 2 rồi nhân cùng với 3,14Công thức:C = r . 2 . 3,14- Tính đường kính : lấy chu vi phân chia cho số 3,14Công thức:d = C : 3,14- Tính nửa đường kính : mang chu vi phân tách 2 rồi phân tách cho số 3,14Công thức:r = C : 2 : 3,14
3. Tính diện tích s : hy vọng tính diện tích s hình tròn, lấy nửa đường kính nhân với nửa đường kính rồinhân cùng với số 3,14Công thức:S = r . R . 3,14•1.-Hình vỏ hộp chữ nhậtTính hóa học : Hình hộp chữ nhật bao gồm 6 mặt, 2 phương diện đáy, 4 phương diện bên8 đỉnh và 12 cạnhCó 3 kích thước: chiều nhiều năm (a), chiều rộng lớn (b), chiều cao (c)acb2. Tính diện tích xung quanh : ao ước tính diện tích s xung quanh hình hộp chữ nhật,ta đem chu vi đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo)Công thức:Sxq = p. (đáy) . CHoặcSxq = (a + b) . 2 . C- mong muốn tìm chu vi đáy, ta lấy diện tích xung quanh phân tách cho chiều caoCông thức:P (đáy) = Sxq : c- mong tìm chiều cao, ta lấy diện tích s xung quanh phân chia cho chu vi đáyCông thức:c = Sxq : phường (đáy)
- ước ao tìm tổng hai đáy, ta lấy diện tích xung quanh chia hai rồi phân tách cho chiềucaoCông thức:(a + b) = Sxq : 2 : c- hy vọng tìm chiều dài, lấy diện tích s xung quanh chia cho 2, chia cho chiều cao rồitrừ đi chiều rộngCông thức:a = Sxq : 2 : c – b- mong muốn tìm chiều rộng, lấy diện tích s xung quanh phân tách cho 2, chia cho chiều cao rồitrừ đi chiều dàiCông thức:b = Sxq : 2 : c – a3. Tính diện tích s toàn phần : mong muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật,ta lấy diện tích s xung quanh cộng với diện tích hai đáyCông thức:Stp = Sxq + S (2 đáy)HoặcStp = (a + b) . 2 . C + a . B . 2- ước ao tìm diện tích đáy ta lấy chiều lâu năm nhân cùng với chiều rộngCông thức:S (đáy) = a . B- mong muốn tìm chiều dài, ta lấy diện tích s đáy chia cho chiều rộngCông thức:a = S (đáy) : b- mong mỏi tìm chiều rộng, ta lấy diện tích s đáy chia cho chiều dàiCông thức:b = S (đáy) : a4. Tính thể tích hình hộp chữ nhật : Ta lấy chiều nhiều năm nhân cùng với chiều rộng rồi nhânvới độ cao (cùng đơn vị đo)Công thức:


Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Linux Trên Máy Ảo Virtualbox Mới Nhất, Cách Cài Linux Lên Máy Tính Sử Dụng Virtualbox

V=a.b.c- mong muốn tìm chiều dài, lấy thể tích phân tách cho hiều rộng lớn rồi chia tiếp đến chiều caoCông thức:a=V:b:c- mong muốn tìm chiều rộng, đem thể tích phân tách cho chiều dài rồi chia tiếp mang lại chiều rộngCông thức:b=V:a:c- ao ước tìm chiều cao, đem thể tích phân chia cho chiều nhiều năm rồi phân chia tiếp cho chiều rộngCông thức:c=V:a:bHoặc : lấy thể tích phân chia cho diện tích đáyCông thức:c = V : S (đáy)•1.-Hình lập phươngTính hóa học : Hình lập phương bao gồm 6 mặt là các hình vuông bằng nhau.Có 8 đỉnh, 12 cạnh dài bằng nhauKí hiệu cạnh là aa2. Tính diện tích xung quanh : ao ước tính diện tích s xung quanh hình lập phương talấy diện tích 1 khía cạnh nhân cùng với 4Công thức:Sxq = a . A . 43 Tính diện tích s toàn phần : ước ao tính diện tích toàn phần của hình lập phương ta